Ogólne Warunki Wysyłki

Ogólne Warunki Wysyłki firmy TRUNINGER są identyczne z Ogólnymi

Warunkami Wysyłki dla maszyn i urządzeń Szwajcarskiego Stowarzyszenia

Przemysłu Maszynowego, Eelektrycznego i Metalowego SwissMEM.

Pobierz nasze Ogólne Warunki Wysyłki tutaj

 

Warunki wysyłki

.