Badanie i ocena

Przepisy regulujące okresowe przeglądy techniczne różnią się na poziomie krajowym lub regionalnym. Niektóre podmioty gospodarcze ustalają przeglądy techniczne w ich własnym interesie.

Urządzenia są sprawdzane i ich zamierzone, prawidłowe stosowanie jest oficjalnie potwierdzane przez uznaną przez urząd instytucję lub osoby do tego uprawnione.

 

 

Usługi związane z przeglądem technicznym

Nasze usługi w zakresie przeglądów dostarczamy np.

.