Fachowy rozruch instalacji elektromagnetycznej

Skład pakietu rozruchu

Technik firmy TRUNINGER – gwarancją na poprawne technicznie, pewne działanie 
Pomyślne uruchomienie zawiera następujące prace:

  • Kontrolę montażu i test instalacji
  • Konfigurację sterowania instalacji elektromagnetycznej
  • Kontrola działania 
  • Test integracji (suwnica, całość instalacji) 
  • Sprawdzian bezpieczeństwa pod obciążeniem 
  • Zabezpieczenie danych instalacji 
  • Odbiór z protokołem 
  • Przekazanie użytkownikowi z demonstracją
.