Praktyczna wiedza od i dla specjalisty

Optymalny transfer wiedzy poprzez szkolenia na miejscu >>

Nasz program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Szczegółowa znajomość obsługi 
  • Wymiana doświadczeń z operatorami
  • Wymogi bezpieczeństwa
  • Podstawy usuwania usterek 
  • Podstawy konserwacji zapobiegawczej

Powinien być twój personel przeszkolony? My to zrobimy i objaśniamy:

  • Zczytanie EventLog
  • Diagnoza usterek z tworzeniem scenariuszy sytuacji awaryjnych 
  • Przeprowadzenie naprawy 
  • Planowanie i wykonanie konserwacji zapobiegawczej
  • Demontaż i montaż części zamiennych 

Informacje o produkcie

.